The global meeting place for people interested in all things related to SWEETPOTATO

Share your research and experience, ask and answer questions, meet your peers.

Home / Vyote Unavyopaswa Kujua Kuhusu Viazi Vitamu (SW)

Vyote Unavyopaswa Kujua Kuhusu Viazi Vitamu (SW)

Volume 1

Mada ya 1: Kuwasaidia Watu Wazima Kujifunza
Mada ya 2: Asili na Umuhimu wa Viazi Vitamu
Mada ya 3: Uchaguaji wa Aina ya Mbegu za Viazi Vitamu na Sifa

 

Volume 2

Mada ya 4: Viazi Vitamu Rangi ya Chungwa/Njano na Lishe

 

Volume 3

Mada ya 5: Mifumo ya Mbegu za Viazi Vitamu

 

Volume 4

Mada ya 6: Uzalishaji na Uangalizi wa Viazi Vitamu
Mada ya 7: Udhibiti wa Wadudu na Magonjwa ya Viazi Vitamu

 

Volume 5

Mada ya 8: Usimamizi Wakati wa Mavuno na Baada ya Mavuno
Mada ya 9: Usindikaji na Utumiaji
Mada ya 10: Masoko na Ujasiriamali

 

Volume 6

Mada ya 11: Jinsia na Mambo Anuwai
Mada ya 12: Ufuatiliaji wa Usambazaji na Upokeaji wa Viazi Vitamu Rangi ya Chungwa

 

Volume 7

Mada ya 13: Kutumia Kitabu cha Kozi ya Mafunzo Kwa Wakufunzi Kuhusu Vyote Unavyopaswa Kujua Kuhusu Viazi Vitamu
Mada ya 14: Tafakuri