Share your research and experience, ask and answer questions, meet your peers.

Vyote Unavyopaswa Kujua Kuhusu Viazi Vitamu – Juzuu ya 4

Vyote Unavyopaswa Kujua Kuhusu Viazi Vitamu Kitabu cha mafunzo kwa wakufunzi cha mradi wa kuwafikia wadau wa Mabadiliko. Juzuu ya 4. Mada ya 6: Uzalishaji na uangalizi wa viazi vitamu inahusu umuhimu wa kupangilia mapema kuhakikisha kuwa vipando vya kutosha vinapatikana mwanzoni mwa msimu wa mvua, matayarisho xvii ya shamba, mbinu za upandaji, kuchanganya mazao, mahitaji ya virutubisho, hatua kuu za makuzi na shughuli za uangalizi zinazohusiana nazo. Mada ya 7: Udhibiti wa wadudu na magonjwa ya viazi vitamu inaelezea ni kwa jinsi gani utambuzi wa mzunguko wa maisha ya wadudu na magonjwa kama vile fukusi wa viazi vitamu (Cylas spp.) na virusi unaweza kuwasaidia wakulima kujifunza namna ya kudhibiti matatizo haya kwa ufanisi. Dalili na mikakati ya udhibiti wa panya fuko na ukungu unaosababishwa na nyenyere pia vinaelezewa.

 

Authors: Tanya Stathers, Joyce Malinga, Anthony Njoku, Sam Namanda, Ted Carey, Robert Mwanga, Jude Njoku, Richard Gibson, Tanya Stathers, Joyce Malinga, Anthony Njoku, Sam Namanda, Ted Carey, Robert Mwanga, Jude Njoku, Richard Gibson

Contributors: Hilda Munyua, Hilda Munyua

Subjects: Sweetpotato pests and diseases, sweetpotato production and management

Pages: 71

Publisher: International Potato Center

Publication Date: 2013

Identifier: ISBN: 978-92-9060-429-7 DOI: 10.4160/9789290604297.v4

Rights: International Potato Center

Keywords: Integrated crop management, Sweetpotato diseases, Sweetpotato pests, Sweetpotato production

HOW TO CITE

Stathers, T., Carey, E., Mwanga, R., Njoku, J., Malinga, J., Njoku, A., Gibson, R., Namanda, S. 2013. Vyote Unavyopaswa Kujua Kuhusu Viazi Vitamu: Kitabu cha mafunzo kwa wakufunzi cha mradi wa kuwafikia wadau wa mabadiliko. 4: Uzalishaji na uangalizi wa viazi vitamu; Udhibiti wa wadudu waharibifu na magonjwa ya viazi vitamu. Kituo cha Kimataifa cha Viazi (International Potato Center), Nairobi, Kenya. Juzuu la 4.