The global meeting place for people interested in all things related to SWEETPOTATO

Share your research and experience, ask and answer questions, meet your peers.

Vyote Unavyopaswa Kujua Kuhusu Viazi Vitamu – Juzuu ya 7

Vyote Unavyopaswa Kujua Kuhusu Viazi Vitamu Kitabu cha mafunzo kwa wakufunzi cha mradi wa kuwafikia wadau wa Mabadiliko. Juzuu ya 7. Mada ya 13: Kutumia kozi ya mafunzo kwa wakufunzi ya Vyote Unavyopaswa Kujua Kuhusu Viazi Vitamu.Programu ya kina ya siku 10 na siku 5 ya kozi ya Mafunzo kwa Wakufunzi ya kujifunza kwa vitendo inawasilishwa. Inaelezea: Mada zitakazohusika kila siku; matarajio ya somo; mpangilio wa shughuli na muda; na zana na matayarisho ya utangulizi yanayohitajika. Programu hizi hazikusudiwi ziwe za maelekezo na tunatumaini kuwa wawezeshaji watakuwa na ubunifu wa kuzirekebisha kufuatana na matakwa ya washiriki. Mada ya 14: Tafakuri. Ni mategemeo yetu kuwa baada ya majaribio ya kitabu hiki, wakufunzi na washiriki watatafakari na kisha kubadilishana mawazo ya namna ya kuboresha. Tafadhali tuma mapendekezo yako kwa Jan Low j.low@cgiar.org na pale inabobidi, tutayajumuisha katika matoleo mapya.

 

 

Authors: Tanya Stathers, Adiel Mbabu, Jan W. Low, Hilda Munyua, Frank Ojwang, Tanya Stathers, Adiel Mbabu, Jan W. Low, Hilda Munyua, Frank Ojwang

Contributors: Hilda Munyua, Hilda Munyua

Subjects: Adult learning

Pages: 136

Publisher: International Potato Center

Publication Date: 2013

Identifier: ISBN: 978-92-9060-429-7 DOI: 10.4160/9789290604297.v7

Rights: International Potato Center

Keywords: Adult learning

HOW TO CITE

Stathers, T., Low, J., Munyua, H., Mbabu, A., Ojwang, F. 2013. Vyote Unavyopaswa Kujua Kuhusu Viazi Vitamu: Kitabu cha mafunzo kwa wakufunzi cha mradi wa kuwafikia wadau wa mabadiliko. 7: Tafakuri ya ‘Vyote Unavyopaswa Kujua Kuhusu Viazi Vitamu’ TOT course; Reflections. Kituo cha Kimataifa cha Viazi (International Potato Center), Nairobi, Kenya. Juzuu la 7.